مارشمالو

نوشته های پراکندۀ یک دانش آموز خنگ

مارشمالو

نوشته های پراکندۀ یک دانش آموز خنگ

۲۰
دی

بلاخره این صبحم طلوع کرد و امتحانا تموم شد :)
کی بشه از شر این کنکورم راحت بشیم :(

  • اقای خنگ
۰۸
آذر
دریافت
حجم: 4.89 مگابایت


  • اقای خنگ
۰۵
شهریور

📺  فرار رتبه های ۱ تا ۱۰ کنکور به خارج از کشور:

فصل۱: http://yon.ir/mht1

فصل۲: http://yon.ir/mht2

فصل۳: http://yon.ir/mht3


  • اقای خنگ
۰۱
شهریور

این متن رو از بالا به پایین و از پایین به بالا بخوانید و تفاوت گفتار را ببینید:
امروز بدترین روز بود
و سعى نکن منو متقاعد کنى که
در هر روزى، یک چیز خوبى پیدا میشه
چون اگه با دقت نگاه کنیم
این دنیا جاى وحشتناکیه
با اینکه
بعضى وقتا یک اتفاقات خوبى هم میافته
شادى و رضایت همیشگى نیستند
و این درست نیست که
همش به ذهن و دل ما ربط داره
چون
ما میتونیم شادى واقعى رو تجربه کنیم
فقط وقتى در یک محیط خوب باشیم
میتونیم خوبى رو خلق کنیم
مطمئن هستم تو هم موافقى که
محیطى که توش هستیم
تأثیر مستقیم داره روى
رفتار ما
همه چیز در کنترل ما نیست
و تو هرگز از من نخواهى شنید که
امروز روز خوبى بود
حالا لطفأ از پایین به بالا بخونید…

  • اقای خنگ
۱۸
تیر
موش خرد زیرکی در خانه شد
خانه از دیدار او ویرانه شد
از در و دیوار پایین می پرید
از شکافی در شکافی می جهید

می جهید این سو و آن سو می نمود
رخ رخی می کرد و درزی می گشود
مست باده، بس که جولان داده بود
فضله اش هر گوشه ای افتاده بود

موش می شد پشت تاج تخت خواب
ما به دنبالش میان، رختخواب
موش بود و موشی اش بسیار بود
گاه پنهان می شد و بیدار بود

برده بود از سر خور و خواب همه
اصل مطلب... جنگ اعصاب همه
در بن هر کیسه در کنکاش بود
چند روزی اینچنین عیاش بود

تا که این مشکل گشودم با سری
گفت فورا چسب موشی می خری
چسب را بر روی سطحی می زنی
طعمه ای در آن وسط می افکنی

در هوای طعمه موش آید به پیش
چسب بر پا می زند با دست خویش
این بگفت و من بدان عامل شدم
دام کشته در پی حاصل شدم

موش دید از دور مهمانی شده
خان رحمت بر وی ارزانی شده
به پیش خود گفت که ای موش دلیر
خانه ات آباد، دامانت پنیر

گربه ی تو پیش حجله کشته است
رای صاحب خانه ام برگشته است
شیوه ی هم زیستی را برگزید
بل عجب ها از بشر... باید پرید

جست و خورد و آن شکم را سیر کرد
رفت تا خیزی بگیرد، گیر کرد
ناگهان آن بخت را برگشته دید
چسب ها در دست و پا آغشته دید

زجه میزد چسب ها را وا کنید
این تن آلوده را احیا کنید
لیک کار از این پشیمانی گذشت
جان با ارزش فدای طعمه گشت

هر که خشتی روی دنیا چیده است
چسب ها در دست و پا چسبیده است
ما چو آن موشیم و دنیا چسبناک
طعمه ها بسیار خوش نقش اند و پاک

لیک، مغز طعمه آب افتاده است
روح را انا اله گفته است
مطربان در کار و ما بی جنب و جوش
چسب ها را وا کنیم از چشم و گوش

وا کنیم این بند های زر خرید
پای در گل رفته را باید برید
هر که چسب پای خود را باز کرد
با ملائک یک نفس پرواز کرد

وان که با چسبیده پایش خو گرفت
عالمی در باخته... لولو گرف
  • اقای خنگ
۰۹
تیر

وجودمون مثل استوری های اینستا شده بیست و چهار ساعت بعد فراموش میشیم :)

  • اقای خنگ
۲۱
خرداد

احساس کردم اگر اوضاع همین طوری بماند دق می کنم ...
اوضاع همان طور ماند و دق نکردم !

همه مان اینگونه ایم . لحظه های گَندی داریم که تا مرز سکته پیش میرویم !
اما میگذرد. 

هیچ وقت حرف سربازی که بدون پا هایش از جنگ برگشت را فراموش نمیکنم : 

" من فوتبالیست خوبی بودم ! اولش برای پاهایم هر شب گریه میکردم ، تا فهمیدم خدا دوست داره من شطرنج باز خوبی باشم "!!!!

  • اقای خنگ
۱۷
خرداد


مـــن بـرای تنـهــــــا نبـودن، آدم هـای زیـادی دوروبـرم دارم ...

آن چــــیزی کـه نـدارم

کـســـی " بـرای بـا هـــــــم بــودن " اسـتــــــــــ ...

  • اقای خنگ